Oprichting

BC 17-01-2003

Baarnsche Courant 17-01-2003

Sandesh: inburgering met eigen identiteit

Baarn heeft er een stichting bij. Sandesh (boodschap in het Hindi) noemt zich een 'multiculturele organisatie die onder meer tot doel heeft de in regio Baam woonachting multiculturele gemeenschap te stimuleren om zich verder te ontplooien teneinde een betere en volwaardige positie in de Nederlandse samenleving te verwerven.' Oprichter Shridath Bhola benadrukt wel dat een en ander moet gebeuren met behoud van de eigen identiteit, (intro) Hoewel de stichting in eerste instantie vooral de Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap in Baarn vertegenwoordigt, staat zij open voor deelname van andere etnische groepen.

Sandesh wil dit onder meer bewerkstelligen door het organiseren van manifestaties. Zo is er een multi culturele manifestatie met een minivoetbal toernooi gepland op 24 en 25 mei 2003 in samenwerking met voetbalvereniging Eemboys. Naast een voetbaltoernooi zullen er dat weekend dans, muziek en live optredens van bands te zien zijn. En er zijn festiviteiten gericht op kinderen, zoals playback show, dans en muziek. Marktkramen en een podiumwagen zullen worden geplaatst rond het voetbalveld (veld 7). De activiteiten op 24 en 25 mei worden in elk geval door een culturele verscheidenheid aan Baarnaars worden uitgevoerd. Zo zullen de marktkraampjes door verschillende etnische groepen gerund worden.

Oprichter van de stichting is Shridath Bhola. Naast het organiseren van evenementen die moeten bijdragen aan de integratie van allochtone Baarnaars, beoogt zijn stichting ook de gemeenschap in de regio Baarn en de daar aanwezige (semi)overheden en onderwijsinstellingen adequate voorlichting te geven over de achtergronden- normen en waarden en geloofsovertuiging van de allochtone gemeenschappen in Baarn. Inburgering staat hoog in het vaandel bij Sandesh, maar wel met behoud van de eigen identiteit. Cursussen, symposia en voorlichtingsbijeenkomsten moeten die combinatie bewerkstelligen